Liceul Tehnologic UNIREA

Misiunea scolii: 


Liceul Tehnologic UNIREA este o şcoală tehnică cu tradiţie şi vechime de peste 100 de ani. Tradiţia tehnică se continuă în prezent prin: liceu filiera tehnologică, profil tehnic şi şcoala de arte şi meserii.


Specializările în care se pregătesc în prezent elevii noştri sunt:  tehnică de calcul, mecatronică, electromecanică, şi mecanică fină.


Intenţionăm să pregătim elevii astfel încât aceştia să atingă standardele propuse, să-şi satisfacă nevoia de învăţare, să se integreze într-o proporţie cât mai mare pe piaţa muncii şi să atingă performanţe profesionale similare celor din ţările europene.
Prin parcurgerea celor trei niveluri de calificare, vom asigura elevilor posibilitatea realizării unei cariere, dezvoltarea personală şi sporirea calităţii vieţii.
Creşterea gradului de ocupabilitate le va permite elevilor o autonomie proprie, promovată pe principiile egalităţii de şanse, dialogului, formându-i ca cetăţeni activi şi responsabili.


Pe termen lung, echipa managerială intenţionează să  păstreze tradiţia învăţământului tehnic, prin ofertarea unor meserii şi specializări atractive, prin polispecializarea resurselor umane şi prin flexibilizarea specializărilor în conformitate cu solicitările pieţei muncii. Păstrarea actualelor calificări se va face atâta timp cât ele vor fi în continuare atractive pe piaţa muncii.
Politicile educaţionale ale şcolii au în vedere realizarea unui  nivel ridicat al calităţii educaţiei. În acest sens se intenţionează o autoevaluare severă în rapoartele interne ale comisiei pentru evaluarea calităţii în educaţie. Se încurajează şi se stimulează perfecţionarea şi dezvoltarea profesională permanentă a cadrelor didactice. Sprijinul concret în acest sens se va realiza prin întocmirea unor bugete la nivel de şcoală care să cuprindă fonduri specializate pentru perfecţionare.

Copyright © 2010 | Toate Drepturile Rezervate |

Powered by:RSystems 

UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,grup scolar industrial , UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,UNIREA,Liceul unirea,licee,liceul,highschool,SAM,grup scolar industrial,Liceul Tehnologic UNIREA,Licee , GSI UNIREA

| Calitate | Management | Resurse Materiale | Activitati extrascolare | Informatii |